Седем елементна антена DK7ZB

Елемент Диаметър Дължина Дължина/2 Положение от
началото на бума
Рефлектор 8 1014 507 15
Излъчвател 10 978
2 x 484
375
D 1 8 945 472.5 615
D 2 8 916 458 1160
D 3 8 898 449 1835
D 4 8 897 448.5 2640
D 5 8 885 442.5 3260
Всички размери са в мм.