Мартин Щайер DK7ZB

Автор на множество конструкции на антени за работа в любителските КВ и УКВ обхвати.

Философията на антените със съпротивление 28 ома, разработени от DK7ZB е:
  • високо усилване
  • добра диаграма на насоченост
  • приемлива широчина на честотната лента
  • лесно съгласуване към 50 омов фидер
Повече информация може да намерите на сайта на автора.