Така не се прави... :-)
А така...
Изготвяне на прототипа на антената
Тестване на прототипа в VNA MAX-6
Снимки от моя фотоапарат
Снмиките от Ели
Снмиките от Влади - LZ1VVD
Снимките от Тони - LZ3AI
Графиките за някои антени